Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 15 fizičkih i šest pravnih lica koja se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, koruptivna krivična djela i nedopuštenu trgovinu više desetina visokoškolskih diploma, uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske, zdravstvene struke, menadžmenta i ostalih profila obrazovanja.

Ta lica, odnosno privatni univerziteti, djelovali su na području Banjaluke, Mostara i Brčko distrikta, a prema prikupljenim dokazima, izdato je najmanje 49 visokoškolskih diploma čije će se poništenje tražiti u zakonom predviđenom postupku, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi su Z. K. /70/, koji je bio angažovan kao rektor na Nezavisnom univerzitetu Banjalika, D. I. /40/, koji je bio suvlasnik Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banjaluka i V. S. /59/, koji je bio angažovan kao vršilac dužnosti rektora na Univerzitetu modernih nauka CKM Mostar i direktor na Visokoj školi “Union” Mostar, svi se nalaze pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH.

Optuženi su i D. Đ. /58/, koji je bio angažovan kao rektor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment PIM Banjaluka, D. P. /57/, koji je bio zaposlen na Visokoj školi “Union” Mostar kao menadžer i na Univerzitetu modernih nauka Mostar i nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH, kao i M.T. /62/, zaposlen po ugovoru o djelu u Univerzitetu PIM Banjaluka i nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH.

U saopštenju se navodi da su optuženi Lj.T. /43/, koji je bio zaposlen u Visokoj školi “Prometej” Banjaluka i CKM Univerzitet Mostar i koji se nalazi pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH, zatim D. G. /71/, koji je bio profesor na “Viktorija internacionalni univerzitet” Mostar, a koji je pravni sljednik Univerziteta modernih nauka CKM Mostar, te V.P. /80/, koji se nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH.

Optuženi su i profesor emeritus na PIM Banjaluka V.Š. /78/, zatim G.L. /56/, te D.P. /60/, koji je bio zaposlen po ugovoru o zastupanju sa Nezavisnim univerzitetom NUBL Banjaluka i svi se nalaze se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH.

Podignuta je optužnica i protiv S.S. /72/, Lj. D. /61/ i M. T. /57/.

Za navedena krivična djela optuženi su i Nezavisni univerzitet za političke i društvene nauke NUBL Banjaluka, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banjaluka i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment PIM Banjaluka, poslovna jednica Brčko.

Podignuta je optužnica i protiv Viktorija internacionalnog univerziteta Mostar, koji je pravni sljednik Univerziteta modernih nauka CKM Mostar, Visoke škole “Union” Mostar i Internacionalnog univerziteta u Brčko distriktu.

Obimnom istragom Tužilaštva BiH i Agencije za istrage i zaštitu u protekle dvije godine prikupljeno je više hiljada materijalnih dokaza, saslušano više od 130 svjedoka, među kojima su predstavnici akademske zajednice, a sprovedene su i posebne istražne radnje kojima su predstavnici policijskih struktura bili direktno angažovani u razotkrivanju nezakonite prodaje i izdavanja diploma, navedeno je u saopštenju.

Tužilaštvo BiH i Sipa prikupili su dokaze da lica koja su nezakonito kupovala diplome u vrlo malom obimu ili čak nikako nisu učestvovala u procesu školovanja na visokoškolskim ustanovama, a za kupovanje nezakonitih diploma najčešće su plaćali iznose od nekoliko hiljada evra.

Počinjenjem krivičnih djela nanesena je velika šteta sistemu visokog obrazovanja u BiH, kao i ugrožavanje svih građana radom i djelovanjem lica sa nezakonito stečenim univerzitetskim diplomama.

Tužilaštvo BiH će u okviru postupka tražiti da se optuženim licima izrekne zabrana obavljanja dužnosti u visokoškolskim obrazovnim institucijama.

Optuženi se terete za krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, nedopuštenu trgovinu, falsifikovanje isprava i druga povezana krivična djela.

Odgovornost optuženih tužilački tim dokazivaće pozivanjem oko 70 svjedoka, osam stručnih vještaka, te prilaganjem više od 3.000 materijalnih dokaza, među kojima su i dosijei, te studentska i univerzitetska dokumentacija, saopšteno je iz Tužilaštva.

Foto: rtrs.tv/Ilustracija

Izvor: RTRS

Prethodni članakZabrana prevoza eksplozivnih materija od 6. do 11. jula
Naredni članakStevandić: Bećirovićeve inicijative bez mnogo uspjeha