Predsjedavajući Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović smatra da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu predstavlja korak naprijed BiH i da se od Savjeta ministara očekuju novi koraci.

Nović se posebno osvrnuo na pismo koje je povodom ovog zakona Parlamentarnoj skupštini uputio predsjedavajući VSTS-a BiH Halil Lagumdžija tvrdeći da tekst zakonskog prijedloga sadrži intervencije koje nisu usaglašene sa VSTS-om.

– U kom to zakonu, ustavu stoji da Parlamentarna skupština treba da usaglašava zakon sa organom koji treba da ga provodi – upitao je Nović, konstatujući da prvi put čuje da je parlament organ VSTS-a.

On je poručio da je u nadležnosti Doma naroda i Predstavničkog doma da usaglašavaju zakone, pa i o VSTS-u.

– Pa aferim, predsjedniče VSTS-a, koji si poslao ovaj dopis – rekao je Nović i dodao da se parlament bori da ne donosi zakone po tuđoj volji.

Nović je dodao da VSTS treba da poštuje i provodi zakone, kakve god da donese Parlamentarna skupština.

Predsjedavajući Kluba delegata iz reda srpskog naroda rekao je da mu je šokantno i Lagumdžijino i pozivanje svih drugih koji kažu da prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTS nije usaglašen sa mišljenjem Venecijanske komisije, jer je to samo mišljenje.

Nović je dodao da se na kraju Lagumdžijinog dopisa navodi kojim je sve ambasadama i međunarodnim predstavnicima proslijeđen ovaj dopis adresovan Parlamentarnoj skupštini BiH, a na kraju spiska je parlament.

– Iz ovoga je jasno kome polažu račune – konstatovao je Nović.

Govoreći o samom zakonskom prijedlogu, Nović je rekao da što više pitanja treba riješiti zakonom, a ne ostavljati po volji nekome da ga tumači.

Sa Novićem se u vezi sa Lagumdžijinim pismom složio i hrvatski delegat Zlatko Miletić, koji je pozvao parlament da uzme stvari u svoje ruke.

Protivljenje Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS BiH iznijeli su bošnjački delegati, koji su u amandmanskoj fazi predlagali i amandmane na predloženi tekst zakona.

Tvrdeći da će nakon izvjesnog vremena ovakav zakon pokazati nedostatke, bošnjački delegat DŽenan DŽonlagić dodao je da nisu uvažene preporuke EU i Venecijanske komisije.

Srpski delegat Želimir Nešković rekao je da ne može podržati prijedlog zakona, između ostalog navodeći da onemogućava transprentnost i ne rješava pitanje sukoba interesa.

Foto: rtrs.tv

Izvor: SRNA

Prethodni članakDodik: Dedovićeva nije podobna za odlučivanje o tužbi
Naredni članakDom naroda PS BiH usvojio izmjene i dopune Zakona o VSTS