Vijesti

Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Doboj

Na osnovu člana 22. i člana 45. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.121/12 i 46/17),člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije ( ”Službeni glasnik Grada Doboj” br.2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020.godine, Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj, Republičkog štaba za vanredne situacije 11-2/20 od 30.03.2020. godine te Zaključka o produženju primjene zaključaka, Republičkog štaba za vanredne situacije 11-4/20 od 30.03.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije Grada Doboj donosi:

NAREDBU

o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih  i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Doboj

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, zaštite i spasavanja stanovništva, provođenja Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj, Republičkog štaba za vanredne situacije 11-2/20 od 30.03.2020. godine te Zaključka o produženju primjene zaključaka, Republičkog štaba za vanredne situacije 11-4/20 od 30.03.2020. godine:

1. Zabranjuje se rad sljedećim subjektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 13. aprila 2020.godine i to:

– ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,

– trgovinama, osim subjekata iz člana 2., ove odluke,

– trgovine na malo,

– uslužne djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,

– svadbenim salonima,

– fitnes  centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),

– dječijim igraonicama,

2. Ograničava se rad:

– zdravstvenih ustanova – apoteka

   a) radnim danom od 07,00 do 18,00 časova

– u cilju realizacije Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br: 13-1/20 od 01.04.2020. godine

   b) vikendom od 07,00 do 15,00 časova,

– u cilju realizacije Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br: 06-6/20 od 22.03.2020. godine o snabdjevanju lijekovima i medicinskim sredstvima kada apoteke ne rade zadužuje se zdravstvena ustanova – ZU „Moja apoteka“, smještena u zgradi JZU „Dom zdravlja“ Doboj, da organizuje rad od 00-24 časova,

– trgovačkim centrima od 07,00 do 18,00 časova, mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje, apoteke, poljoprivredne apoteke, trgovine tehničke robe – bijele tehnike, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, autodijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, keramikom i boja i lakova ako se nalaze u trgovačkom centru,

– trgovine prehrane/robe široke potrošnje 07,00 do 18,00 časova

– subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u okviru prodaje njihovih proizvoda)- od 07,00 do 19,00 časova.

– trgovine stočne hrane od 07,00 do 18,00 časova,

– trgovine koje se bave prodajom tehničke robe – bijele tehnike, vodomaterijalom i sanitarijama, elektromaterijalom, autodijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, keramikom i boja i lakova, građevinskim materijalom – stovarišta, od 7,00 do 18,00 časova

– prodavnice poljoprivredne opreme, alata i mašina od 7,00 do 18,00 časova

– drogerije od 7,00 do 18,00 časova

– prodavnice koje se bave prodajom dječije opreme, sa obavezom odvajanja prostora za prodaju dječije konfekcije, od 7,00 do 18,00 časova

– poljoprivredne apoteke – od 07,00 do 18,00 časova,

zelena pijaca u Doboju od 07,00 do 15,00 časova u skladu sa posebno propisanim mjerama.

Subjektima iz stava 3.,4, i 5. ovog člana dozvoljen je rad u skladu sa ovim članom ako se radi o subjektima koji prometuju pretežno prehrambenim proizvodima (više od 50%).

Rad u subjektima na koje se odnosi ograničenje iz člana 2. organizovati uz preduzimanje sledećih mjera:

–           ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru (jedna osoba na 50m2, maksimalno pet osoba do 200 m2, preko 200 m2 maksimalno do 20 osoba ), tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu biti u objektu,

–           ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,

–           u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

– javne kuhinje- dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima,

– dostava životnih namirnica je dozvoljena od 07,00 do 18,00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi,

– hoteli, moteli i hosteli- mogu pružiti usluge u svom prostoru za svoje goste a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela,

-benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat- od 07,00 do 18,00 časova, uz preduzimanje sledećih mjera:

          – ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje mogu istovremeno ulaziti,

         –    ispred blagajni ograničiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,

         –   u zatvorenom prodajnom prostru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

Svi subjekti na koje se odnosi ograničenje iz člana 2. dužni su, pored navedenih, organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

3. Gradska uprava i gradske službe će organizovati svoj rad kako slijedi:

-u svim organizacionim jedinicama Gradske uprave organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta,

-ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće,

-na ulazu u sve službene prostorije Gradske uprave koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u Upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Gradske uprave i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,

-održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima Uprave od namjanje jedan metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i povišene higijene,

U svm gradskim ustanovama i preduzećima, osim Doma zdravlja, organizovati minimalan proces rada uz izvršavanje svih funkcija; ostala lica uputiti na rad kod kuće ili od kuće, obezbjediti iste mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorima gdje se pružaju usluge,

-sve organizacione jedinice, gradske ustanove i preduzeća dužni su pisano izvjestiti Komandanta štaba za vanredne situacije i Gradski štab o preduzetim mjerama.

4. Dom zdravlja će reorganizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima sa resornim ministarstvom pri čemu:

–           organizovati se za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom Korona,

–           prioritetno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta,

–           organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima,

–           pojačati kontrolu na ulazu u Dom zdravlja, svih lica  kako bi se zaštitili zdravstveni radnici Doma zdravlja.

5. Zadužuje se Odjeljenje za inspekcijske poslove i Odjeljenje za poslove komunalne policije da u provođenju ove Naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

6. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 5. ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Komandanta gradskog štaba za vanredne situacije.

7. Naredba broj: 02-022 – 693/20 od 31.03.2020.godine se stavlja van snage.

8. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u ”Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022- 712 /20

Datum: 02.04.2020.godina  

KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić

Foto: Facebook/Boris Jerinić – Gradonačelnik Doboja

Izvor: Grad Doboj – Protokol gradonačelnika

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close