Vijesti

JPU ,,Majke Jugović” Doboj: Javni poziv za redovni prijem djece u cjeloviti razvojni program u predškolskoj 2019/2020

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNAPREDŠKOLSKA USTANOVA

,,MAJKE JUGOVIĆ” DOBOJ

Broj: 399/19

Doboj, 14. 05. 2019.godine

Na osnovu člana 37. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni Glasnik Republike Srpske” broj: 79/15), člana 18. Statuta Javne predškolske ustanove ,,Majke Jugović” Doboj, broj: 373/15,  Pravilnika o prijemu i boravku djece u Javnu predškolsku ustanovu ,,Majke Jugović” Doboj, broj: 543/16 i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i prijemu djece u Javnu predškolsku ustanovu „Majke Jugović“ Doboj broj: 323/2017 i 536/17, Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj, raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA REDOVNI PRIJEM DJECE U CJELOVITI RAZVOJNI PROGRAM U

PREDŠKOLSKOJ 2019/2020 GODINI

I

Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se prijem prijava za redovni prijem djece za 2019/2020 predškolsku godinu djece ranog i predškolskog uzrasta vršiti u periodu od 15.05. 2019. godine do 31.05. 2019 .godine

Polaznici ustanove mogu biti djeca uzrasne dobi  od 1 (jedne) godine do (šeste) 6 godine.

II

Prijava za pohađanje cjelovitog razvojnog programa u predškolskoj ustanovi može se preuzeti u prostorijama Uprave ustanove u Ulici Kneza Lazara bb (novi objekat) u periodu od 7,00 do 15,00 časova, u kancelariji računovodstva ustanove.

III

Prijem djece radi realizacije cjelovitog razvojnog programa vrši se za objekte ustanove u Ulici Karađorđevoj br.50 , Ulici Kneza Lazara bb i Ulici Vojvode Mišića bb.

Rad ustanove se realizuje svaki radni dan od 06:30 do 16:00 časova.

IV

U skladu sa članom 26. Pravilnika o prijemu i boravku djece u Javnu predškolsku ustanovu ,,Majke Jugović” Doboj, broj: 536/17, prioritet kod prijema imaju djeca:

 • Čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili civilne žrtve rata
 • Djeca čiji su roditelji samohrani
 • Koji imaju status trećeg i svakog narednog djeteta u primarnoj porodici
 • Djeca iz porodica kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak
 • Djeca pripadnika manjinskih etničkih zajednica
 • Djeca sa dužim čekanjem na upis (koja nisu bila primljena na prethodnom redovnom prijemu)
 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca iz porodica čiji je uži član obolio od teških oboljenja

V

Radi  ostvarivanja prava na prvenstvo kod upisa prema kriterijumima iz tačke IV Javnog poziva, podnosilac prijave  je obavezandostaviti  relevantne dokaze, kako slijedi:

 • Rješenje o invalidnosti za ratne vojne invalide ili statusu civilne žrtve rata koje izdaje nadležna opštinska služba
 • Uvjerenje  o samohranosti roditelja koje izdaje Centar za socijalni rad
 • Uvjerenje da dijete za koje se vrši prijava, ima status trećeg i svakog narednog djeteta u primarnoj porodici koje izdaje Centar za socijalni rad
 • Uvjerenje da porodica djeteta za koje se vrši prijava ima utvrđen statuskorisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak, koje izdaje Centar za socijalni rad
 • Izjava roditelja/staratelja djeteta o pripadnosti manjinskoj etničkoj zajednici ovjerena kod nadležnog organa (Gradske uprave)
 • Dokaz da  dijete nije bilo primljeno na prethodnom redovnom prijemu koje izdaje JPU „Majke Jugović“ Doboj
 • Potvrde poslodavca o zaposlenosti oba roditelja
 • Dokaz od nadležnog ljekara da je uži član porodice obolio od teškog oboljenja koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje pravo prvenstva po datom kriterijumu.

VI

Prilikom zaključivanja Ugovora o prijemu i boravku djeteta roditelj/staratelj je dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.

                                                                                    V.D. Direktora

                                                                                 Davor  Savić, s.r.

Foto: rtvdoboj.org

Izvor: Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close