Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH saopštila je danas da su njene nadležnosti propisane Zakonom o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i ne ostavljaju mogućnost za bilo kakva proizvoljna tumačenja.

– IDDEEA poštuje jasnu granicu i razlikovanje nadležnosti za izdavanje ličnih dokumenta u BiH i nijednim svojim postupkom ne izlazi iz okvira nadležnosti koje su joj dodijeljene zakonom. Takođe, IDDEEA ne prisvaja nijednu nadležnost, pa ni bilo koju usmjerenu u pogledu obavljanja poslova usluga prema fizičkim licima – rečeno je iz IDDEEA povodom saopštenja MUP-a Republike Srpske u kojem je navedeno da ova agencija nije nadležna za obavljanje poslova i usluga prema građanima.

Iz IDDEEA tvrde da se “nejasno i neprecizno iznose navodi oko obavljanja poslova i usluga prema fizičkim licima”.

– Ali ako se misli na poslove izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za udaljeno potpisivanje, moramo podsjetiti i na zvanično pojašnjenje nadležnog Ministarstva komunikacija i transporta BiH dostupno na veb stranici – navedeno je u saopštenju Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

U saopštenju ukazju na odredbe Zakona o elektronskom potpisu BiH koje, navode, propisuju da je kvalifikovana potvrda ona koja sadrži podatke iz člana 6. ovog zakona i koju je izdao ovjerilac koji zadovoljava odredbe člana 8. a ovjerilac je fizičko ili pravno lice koje izdaje potvrde ili vremenski pečat ili obavlja druge usluge u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem”.

Dodaje se da je veoma važan postupak u izdavanju kvalifikovanih potvrda identifikacija lica koje traži potvrdu.

– Na osnovu toga ovjerilac koji izdaje kvalifikovane potvrde dužan je pouzdano provjeriti identitet i, gdje je to primjenjivo, bilo koja druga značajna pravna obilježja lica koje traži potvrdu. Odredbama čl.15. i 16. Pravilnika o bližim uslovima izdavanja potvrda (Službeni glasnik BiH broj 14/17) propisano je da ovjerilac vrši pouzdanu identifikaciju i autentikaciju korisnika u cilju izdavanja kvalifikovane potvrde, te vodi registar potvrda. Postupke registracije vrši ovlašteni službenik ovjerioca – navode iz IDDEEA.

Dalje navode da je ovjerilac dužan u postupku registracije da se korisnik identifikuje kao fizičko lice sa specifičnim atributima koji mogu označavati organizacionu jedinicu ili ulogu u organizaciji gdje je zaposlen.

Ovjerilac je dužan, navodi se u saopštenju, i da korisnika, prije uspostavljanja ugovornog odnosa, javno informiše na jasan i nedvosmislen način o svim relevantnim uslovima korištenja kvalifikovanih potvrda.

Takođe, navode, u postupku registracije, identitet korisnika fizičkog lica utvrđuje se neposrednim uvidom u važeći identifikacioni dokument u prisustvu podnosioca.

Iz IDDEEA podsjećaju da član 9. Zakona o elektronskom potpisu propisuje da je ovjerilac dužan, pomoću zvaničnog identifikacionog dokumenta s fotografijom za fizička lica, ili uredno ovjerenim dokumentima za pravno lice, pouzdano utvrditi identitet i druge potrebne podatke lica koje traži kvalifikovanu potvrdu.

Dodaju da zahtjev za kvalifikovanu potvrdu može biti podnesen pravnom licu koje ovlasti ovjerilac i da je pravno lice dužno da provjeri identitet lica koje traži kvalifikovanu potvrdu.

Navodi se da je IDDEEA nadležni ovjerilac upisan u evidenciju ovjerilaca koju vodi Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

– Uvažavajući navedene odredbe zakonskih i podzakonskih akata, poslove identifikacije podnosioca zahtjeva obavljaju ovlašteni službenici ovjerioca ili pravnih lica koje ovlasti ovjerilac. Svaki ovjerilac po zakonu dužan je propisati i praktična pravila pružanja usluga ovjeravanja koja obavezno moraju da imaju određena pravila za rad registracionih kancelarija – ističe se u saopštenju Agencije.

– Prema praktičnim pravilima pružanja usluga ovjeravanja ovjerioca IDDEEA za koja je od strane Ministarstva komunikacija i transporta BiH, nadležnog organa za sprovođenje nadzora nad primjenom zakona, potvrđeno da su u skladu sa zakonom, propisano je da registraciono tijelo obavlja sljedeće zadatke za ovjerioca IDDEEA: provjeru identiteta fizičkih lica i ostalih relevantnih podataka za upravljanje certifikatima, primanje obrazaca zahtjeva za izdavanje certifikata, izdavanja neophodne dokumentacije za korisnike ili za buduće korisnike i prenosa obrazaca zahtjeva, zahtjeva i ostalih informacija na siguran način ovjeriocu IDDEEA – piše u saopštenju IDDEEA.

U saopštenju se navodi da “TSP ovjerioca IDDEEA može ovlastiti druge institucije kao i organizacije iz poslovnog i javnog sektora, pored svojih registracionih tijela, da obavljaju zadatke koji pripadaju tom tijelu ili druge aktivnosti za koje im TSP ovjerioca IDDEEA da ovlaštenje”.

– Ovjerilac IDDEEA ugovorom obavezuje te institucije ili organizacije na ispunjavanje strogih sigurnosnih uslova u skladu sa mjerodavnim zakonodavstvom, evropskim uredbama i međunarodnim, evropskim i domaćim standardima, preporukama i pravilima, CPS-om i internim pravilima ovjerioca IDDEEA – navode iz IDEEA.

Dalje navode da ovjerilac IDDEEA ima geografski raširena registraciona tijela, čime se budućim subjektima omogućava laka registracija i da su informacije o lokacijama ovih tijela dostupne na internet stranici TSP-a ovjerioca IDDEEA.

Dodaju da su na osnovu ovog formirana registraciona tijela u kojima se mogu podnijeti zahtjevi, a nalaze se u sjedištu IDDEEA-e BiH u Banjaluci, kao u ergionalnim centrima u Sarajevu, Bihaću, Mostaru i Bijeljini.

– Uvažavajući navedeno već smo pozvali sve zainteresovane nadležne organe – MUP-ove, da iskažu svoj interes i da IDDEEA dostave svoje zahtjeve o otvaranju registracionih tijela u svojim organizacionim jedinicama, isključivo prema gore nabrojanim pravilima – navodi se u saopštenju IDDEEA.

Iz ove agencije ističu “da su nadležne institucije za vršenje nadzora nad primjenom Zakona o ličnoj karti državljana BiH Ministarstvo civilnih poslova BiH, a Zakona o elektronskom potpisu BiH Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. IDDEEA je u obavezi da provodi i vrši primjenu važećih zakonskih i podzakonskih odredbi dok se u nekom od zakonom predviđenih postupaka ne predvidi ili dokaže suprotno – navodi se u saopštenju Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Foto: rtrs.tv

Izvor: RTRS

Prethodni članakKako plivanje u moru utiče na naše zdravlje?
Naredni članakVrhovac: Predviđeno uvođenje platnog prometa i prijem depozita (VIDEO)