Vijesti

DOBOJ: Održan info štand „Mladi žele priznate i validne diplome“ (FOTO)

Grupa „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“ okupljeni oko problema nelegalnog rada visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i izdavanja diploma od strane nelicenciranih i neakreditovanih ustanova, danas su organizovali info štand u Doboju sa ciljem upoznavanje šire javnosti o ovom problemu.

Osim informativnih letaka, studenti su mladima, ali i ostalim građanima, iznijeli svoje stavove o ovom prisutnom problemu, ne samo u Republici Srpskoj, već i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Cilj ove Inicijative je doprinijeti sprječavanju izdavanja nepriznatih (nevalidnih) diploma od strane visokoškolskih ustanova, pa je grupa studenata pokrenula kampanju prema nadležnim institucijama za njegovo rješavanje.

Među mnogobrojnim posjetiocima današnjeg info štanda bio je i direktor renomirane dobojske visokoškolske ustanove, Visoko poslovno tehničke škole Doboj, Ladin Gostimirović. On je tom prilikom istakao da je ova Inicijativa od velikog značaja za budućnost visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

-Smatram da je Inicijativa izuzetno značajna za budućnost visokog obrazovanja, kako u RS i BiH, tako i u drugim državama. Visoko poslovna tehnička škola Doboj ima početno licenciranje i akreditaciju Agencije za visoko obrazovanje BiH. Mi smo ispunili sve zakonske obaveze koje se tiču visokog obrazovanja i bolonjskog procesa, i nadam se da ćemo uspješno i proces reakreditacije uraditi i svakodnevno radimo na kvalitetu, kako nastavnog procesa, tako i same institucije – izjavio je Ladin Gostimirović, direktor Visoko poslovne tehničke škole Doboj.

Ladin Gostimirović, direktor Visoko poslovne tehničke škole Doboj

Studentkinja Dajana Nikolić je naglasila da stečeno znanje mora biti verifikovano priznatim diplomama, te da je cilj ovog projekta da se podstaknu visokoškolske ustanove da obezbijede akreditovane studijske programe, kako bi studentima dale sigurnost da će po završetku studija njihove diplome biti konkuretne, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu rada.

-Stečeno znanje nam niko ne može oduzeti i to je najbolje ulaganje u sebe, ali je potrebno obezbijediti da to stečeno znanje bude verifikovano validnim i priznatim diplomama. Stoga, putem ovog projekta poručujemo svim visokoškolskim ustanovama da ulože napore u cilju obezbjeđenja svog rada i da obezbijede licencirane i akreditovane studijske programe, kako bi dali sigurnost mladim studentima da će sa tim diplomama biti potpuno konkurentni na trzištu rada, kako kod nas, tako i u inostranstvu – rekla je Dajana Nikolić, studentkinja.

Dajana Nikolić, studentkinja

U BiH djeluje više od 40 visokoškolskih ustanova koje funkcionišu u 12 obrazovnih sistema, a mladi koji se obrazuju imaju za cilj da diplome koje steknu budu priznate, kako ovdje kod nas u RS i BiH, a isto tako i u regionu, kao i u cijelom svijetu. Međutim, da bi one bile validne i priznate potrebno je da ih izdaju licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove.

Foto: Grupa „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“

Izvor: Grupa „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close