Vijesti

DOBOJ: Javni poziv za prijem djece u cjeloviti razvojni program u predškolskoj 2021/2022 godini (FOTO)

Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj obavještava roditelje/staratelje da će se prijem prijava za redovni prijem djece za 2021/2022 predškolsku godinu djece ranog i predškolskog uzrasta vršiti u periodu od 15.05.2021. godine do 31.05. 2021. godine.

Polaznici ustanove mogu biti djeca uzrasne dobi od 1 (jedne) godine do polaska u školu.

Prijava za pohađanje cjelovitog razvojnog programa u predškolskoj ustanovi može se preuzeti u prostorijama Uprave ustanove u Ulici Kneza Lazara bb (novi objekat) u periodu od 7,00 do 15,00 časova.

Prioritet kod prijema imaju djeca:

 • Čiji su roditelji lica sa invaliditetom
 • Djeca čiji su roditelji samohrani
 • Koji imaju status trećeg i svakog narednog djeteta u primarnoj porodici
 • Djeca iz porodica kojima je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak
 • Djeca pripadnika manjinskih etničkih zajednica
 • Djeca sa dužim čekanjem na upis
 • Djeca čija su oba roditelja zaposlena
 • Djeca iz porodica čiji je uži član obolio od teških oboljenja
 • Djeca iz porodica koji su postojeći korisnici ustanove odnosno iz kojih jedno ili više djece već boravi u ustanovi

Radi ostvarivanja prava na prvenstvo kod upisa prema kriterijumima podnosilac prijave je obavezan dostaviti relevantne dokaze, kako slijedi:

 • Rodni list djeteta
 • Rješenje o invalidnosti za ratne vojne invalide ili statusu civilne žrtve rata koje izdaje nadležna opštinska služba
 • Uvjerenje o samohranosti roditelja koje izdaje Centar za socijalni rad
 • Uvjerenje da dijete za koje se vrši prijava, ima status trećeg i svakog narednog djeteta u primarnoj porodici koje izdaje Centar za socijalni rad
 • Uvjerenje da porodica djeteta za koje se vrši prijava ima utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak, koje izdaje Centar za socijalni rad
 • Izjava roditelja/staratelja djeteta o pripadnosti manjinskoj etničkoj zajednici ovjerena kod nadležnog organa (Gradske uprave)
 • Dokaz da dijete na listi čekanja za prijem u ustanovu koje izdaje JPU „Majke Jugović“ Doboj
 • Potvrde poslodavca o zaposlenosti oba roditelja
 • Dokaz od nadležnog ljekara da je uži član porodice obolio od teškog oboljenja koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova
 • Dokaz da je dijete iz porodice koji su postojeći korisnici ustanove odnosno iz kojih jedno ili više djece već boravi u ustanovi koje izdaje JPU „Majke Jugović“ Doboj

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza podnosilac prijave ne ostvaruje pravo prvenstva po datom kriterijumu.

Prilikom zaključivanja Ugovora o prijemu i boravku djeteta roditelj/staratelj je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.

Foto: Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj

Izvor: RTV Doboj

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close