Vijesti

DOBOJ: Dvadesetosma redovna sjednica Skupštine grada Doboja 9. juna

Dvadesetosma redovna sjednica Skupštine grada Doboja sazvana je za 09.06.2020. godine. Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine grada Doboja, sa početkom u 10.00 časova.

Kolegijum Skupštine za dvadesetosmu redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesetsedme redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 10.03.2020. godine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju rebalnsa budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene dijela regulacionog plana „Srednjoškolski centar-Usora“ Doboj,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene regulacionog plana „Bare“ Doboj (objekat za smještaj raseljenog stanovništva),
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju investicionog projekta od posebnog interesa za Grad Doboj – izgradnja kružnih raskrsnica na teritotiji Grada Doboj,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o prenosu prava svojine bez naknade,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice u KO Doboj,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Doboj u KO Doboj,
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje zemljišta u svojini Grada Doboj u KO Mala Bukovica,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada u KO Doboj,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini objekta sa pripadajućim zemljištem u KO Doboj,
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o uspostavljanju Savjeta za zaštitu životne sredine,
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja na području Grada Doboj za period od 2021. godine do  2025. godine,
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijumima za dodjelu sredstava budžeta Grada za redovne djelatnosti sportskih klubova za 2020. godinu,
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o prijedlogu upisnih područja osnovnih škola na području grada Doboja,
 18. Razmatranje prijedloga Strategija razvoja omladinske politike grada Doboja za period 2020. – 2025. godina,
 19. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Doboja za 2020. godinu,
 20. Razmatranje prijedloga Plana o korištenju sredstava ostvarenih od naknade po osnovu posebnih mjera zaštite od požara za 2020,
 21. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana implementacije Strategije i indikativni finansijski okvir za 2020. godinu (revidirana strategija razvoja Grada Doboja za period 2016 – 2020.),
 22. Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine,
 23. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grad Doboj u periodu od 01.01.2020.-31.03.2020. godine
 24. Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika pravobranioca Doboj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine,
 25. Razmatranje Izvještaja o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti za period od 01.01. – 31.12.2019. godine,
 26. Razmatranje Informacije o procjeni ishoda sudskih sporova za potrebe utvrđivanja potencijalnih obaveza i/ili priznavanja rezervisanja,
 27. Razmatranje Informacije o stanju transakcionog računa donatorskih sredstava za nabavku opreme i pomoć zdravstvenim ustanovama Grada Doboj na dan 01.06.2020. godine,
 28. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju uslova za smještaj lica u cilju prevencije širenja virusa korona (COVID-19) na teritoriji Grada Doboj,
 29. Razmatranje Informacije o utrošku električne energije za javnu rasvjetu januar – mart 2020.godine,
 30. Razmatranje Informacije o preduzetim mjerama Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Doboj u cilju prevencije širenja virusa korona (COVID-19) na teritoriji Grada Doboj,
 31. Kadrovska rješenja,
 32. Odbornička pitanja.

Foto: rtvdoboj.org

Izvor: Grad Doboj

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close