Vijesti

ДОБОЈ КРОЗ ВИЈЕКОВЕ – LVIII дио – Развој здравствене заштите – XIV дио – Здравствена заштита радника (ФОТО)

Здравствена заштита радно активног становништва пружана је путем три пункта са 10 ординација. Здравствену заштиту обезбјеђивало је 10 доктора, од чега седам специјалиста, 17 здравствених техничара и један социјални радник. На један радни тим долазило је 2.315 корисника. Укупно је регистровано 127.744 посјете код љекара, од чега 31.447 првих, па је обухватност износила, с озбиром на прву посјету,  123,4 посто. Регистровано је и 4.575 систематских и 362 контролних прегледа. У дјелатности је регистровано 29.599 морбидних стања.

Пнеумофизиолошка здравствена заштита је здравствена заштита цјелокупног становништва од туберкулозе и других плућних обољења. Током 1987. године здравствену заштиту су обезбјеђивала два доктора специјалисте, један на специјализацији и пет здравствених техничара. Укупно је регистровано 12.021 посјета код љекара и 11.188 посјета код здравственог техничара.

Стопа инциденце на 10.000 становника износи 6,2 а стопа преваленције 28,6. Обје стопе биљеже пораст у односу на 1986. годину.

Хитна медицинска помоћ пружана је са једним доктором специјалистом и три доктора на специјализацији, седам здравствених техничара и седам возача. Укупно је регистровано 17.915 посјета код љекара. Регистровано је 665 кућних посјета љекара и 528 кућних посјета здравствених техничара.

Здравствену заштиту зуба и уста одраслог становништва обављало је 13 доктора стоматологије и 12 зубних техничара, у 11 ординација и седам истурених пунктова

Стање у здравственој заштити зуба и уста предшколској дјеци пружана је те године путем једног пункта са једном ординацијом смјештеној у Дому здравља и једним доктором стоматологом педодонтом. У овој дјелатности обухватност првим прегледима износила је 34,9 посто, што значи да се свако треће дијете јавило у ординацију. Истовремено, регистровано је и 1.836 серијских прегледа. Укупно су регистрована 2.752 морбидна стања па је општи морбидитет износио 21,3 посто. Водеће обољење је и даље зубни каријес, затим друга обољење зуба и потпорног ткива и болести меког ткива.

Здравствена заштита зуба и уста школске дјеце и омладине пружана је путем два пункта и четири ординације.

Здравствену заштиту обезбјеђивало је шест доктора стоматологије, од чега тројица специјалиста, један зубни техничар и шест зубних асистената. Регистровано је укупно 46.672 посјете код стоматолога од чега 26.769 првих, па је обухватност школске дјеце првим посјетама износила 100 посто. Такође је регистровано 12.542 систематска прегледа, чиме је постигнута задовљавајућа обухватност од 47,1 посто. Евидентирано је 8.696 вађења зуба, 3.420 пломбирања са лијечењем, 8.769 пломбирања без лијечења, те 27.600 осталих интервенција.

Некада је здравствени картон био основни документ сваког пацијента

У области ортодонције извршено је 9.891 терапеутских интервенција  и 277 покретних апарата. Укупно је регистровано 10.294 морбидна стања, па је општа стопа морбидитета износила 38,7 посто.

Здравствена заштита зуба и уста одраслог становништва пружана је путем седам пунктова и 11 ординација са 13 доктора стоматологије од чега 4 специјалиста, 12 зубних техничара и 16 зубних асистената.

Укупно је регистровано 58.454 посјете код стоматолога, од чега 25.802 првих, па је обухват кроз прве посјете износио 39,4 посто. Такође је регистровано 33.013 систематских прегледа, што је 50,7 посто и представља задовољавајући резултат. Извршено је 11.569 екстракција зуба, 4.195 протетских радова, 7.023 лијечених меких ткива усне шупљине. Укупно је регистровано 21.102 морбидна стања, па општа стопа морбидитета износи 32,4 посто.

У лабораторијско-дијагностичкој дјелатности примарног нивоа здравствене заштите (поликлинички дио) узето је, током године, 99.351 узорак и урађено 237.000 анализа, што значи да на једног корисника здравствене заштите долази годишње 1,8 узетих узорака, односно 4,4 урађене анализе. Урађено је и 115.826 хематолошких и 121.183 биохемијске анализе.

Здравствену заштиту је обезбјеђивао један специјалиста медицинске биохемије и 16 лабораторијских техничара.

наставиће се…

Пише: проф. Војо Стјепановић

Фото: rtvdoboj.org

Извор: РТВ Добој

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close