Grad Doboj organizuje Sajam obrazovanja odraslih i zapošljavanja

JAVNI POZIV

Za učešće preduzeća na Sajmu obrazovanja odraslih i zapošljavanja

Grad Doboj putem Lokalnog savjetodavnog tijela za obrazovanje odraslih i zapošljavanje grada Doboj organizuje Sajam obrazovanja odraslih i zapošljavanja.

Učešće privrednih društava na Sajmu će biti usmjereno ka predstavljanju njihovih potreba za zapošljavanjem novih radnika. Tokom trajanja Sajma poslodavci će imati priliku da obave razgovore sa nezaposlenim licima koja traže posao kao i da prikupe njihove prijave za posao.

Sajam će se održati 11.12.2018. godine u Domu vojske (sala Skupštine grada)  u  10 časova.

Pravo na učešće na Sajmu imaju privredna društva i samostalni preduzetnici, registrovani na području grada Doboj, koji imaju potrebe za zapošljavanjem novih radnika.

Organizator Sajma će se angažovati da obezbjedi što veće prisustvo posjetilaca (nezaposlenih lica).

Poziv ostaje otvoren do 27.11.2018. godine.

Svi koji su zainteresovani za učešće na Sajmu mogu se prijaviti lično u kancelariju br. 17. Gradske uprave Doboj, telefonskim putem na broj: 053/241-099 ili 053/224-508  ili na e-mail: privreda@doboj.gov.ba

Komentariši